Login | Register

ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  (อ่าน 1 ครั้ง)

Posthizzt555

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4186
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
- ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เข้าดูเว็บที่ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย,คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย